تلفن اصلی:
+98 (31) 33932163
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمد امساکی
تلفن‌های دیگر +98 (31) 95011508 ~ 9 / 95011509
فکس +98 (31) 33932163
آدرس پستی

بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، ساختمان فن‌آفرینی، واحد 108

پست الکترونیک [email protected]
وب سایت www.omega-co.ir
موبایل پاسخگو +98 (912) 32252739

انواع دستگاه های چاپ صنعتی اعم از جت پرینتر HP و دستگاه های چاپ حرارتی


شرکت‌های مشابه