تلفن اصلی:
+98 (21) 88400503
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل حسین منشیزاده
تلفن‌های دیگر 88400503 / 88425883 / 88411826
فکس 88400503 / 88425883 / 88411826
آدرس پستی

خیابان سهروردی جنوبی، روبروی بانک ملی، ساختمان دانیال، پلاک 115، طبقه اول، واحد 2

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه