تلفن اصلی:
+98 (41) 32466576 ~ 8
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل کرم تقوینیا
تلفن‌های دیگر 4453805
فکس +98 (41) 32466579
آدرس پستی

خیابان رسالت، مجتمع صنعتی فلزکاران

پست الکترونیک [email protected]
وب سایت کلیک کنید
موبایل پاسخگو +98 (901) 6875156
آدرس کارخانه

جاده تبریز صوفیان شهرک صنعتی سرمایه گذاری خارجی میدان صنعت خیابان آذر بایجان پلاک 146

تلگرام +98 (901) 6875156

تولید تیغ‌های برش برای چاپخانه‌ها، کارتن‌سازی، کاغذسازی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه