تلفن اصلی:
+98 (31) 36641068
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل آرش کلکین‌نما
فکس +98 (31) 36641068
آدرس پستی

اصفهان، خیابان شیخ مفید، ساختمان آسمان، واحد 22

پست الکترونیک [email protected]

تولید قوطی فلزی فانتزی جهت بسته‌بندی انواع شیرینی، شکلات و …

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه