تلفن اصلی:
+98 (26) 32246992
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل شکراله صفیخانی
تلفن‌های دیگر 32246992
فکس 32246992
آدرس پستی

بین چهارراه هفت تیر و چهارراه کارخانه قند، کوچه شهید زجاجی کهن، پلاک 5، واحد 2

کد پستی 3134735597
پست الکترونیک [email protected]

چاپ فلکسو و گراور، چاپ بر روی پلاستیک


شرکت‌های مشابه