تلفن اصلی:
+98 (21) 88812833
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل علیاکبر بهبهانی (رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل)
تلفن‌های دیگر 88812833 / 88846648
فکس 88812833 / 88846648
آدرس پستی

میدان هفت تیر، کوچه شهید پشت مشهدی، پلاک 3

پست الکترونیک [email protected]@yahoo.com

تعاونی مطبوعات

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه