تلفن اصلی:
+98 (21) 88997010
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل صمدی (رئیس انجمن)
تلفن‌های دیگر 88997010
فکس 88997010
آدرس پستی

میدان ولی عصر ،بلوار کشاورز ،خیابان کبکانیان ،پلاک 14،واحد 4

کد پستی 1415995675
پست الکترونیک [email protected]

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه