تلفن اصلی:
+98 (21) 44663055
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل ظفری
تلفن‌های دیگر +98 (21) 44668727
آدرس پستی

تهران، شهرک اکباتان، فاز یکم، خیابان شهدنفیسی، روبروی بلوک آ1، ساختمان اداری آرین، طبقه سوم، واحد 12

واردکننده مرکب چاپ

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه