تلفن اصلی:
-.-.-
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل مهندس جونکی
آدرس پستی

زرین‌شهر-مجتمع صنایع دفاع-صنایع شیمیایی اصفهان-ص پ 159

تولید کننده مواد اولیه شیمیایی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه