تلفن اصلی:
+98 (71) 38204966
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل رضا روشن نهاد
تلفن‌های دیگر 38204966
فکس 38204966
آدرس پستی

شیراز،اول بلوارعدالت،سمت راست،بعد از بانک رفاه،فروشگاه جنرال التریک

آدرس کارخانه

شهرک صنعتی بزرگ ، بلوار صنعت ، میدان کوشش، خیابان کوشش جنوبی ،خیابان 117 ، اخرین کارگاه سمت راست

تولید بطری های pet

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه