تلفن اصلی:
88556710
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل نوروزی
تلفن‌های دیگر 88556710 / 88556709 / 88704360
فکس 88556710 / 88556709 / 88704360
آدرس پستی

خیابان ولی عصر،روبروی مطهری،ابتدای فتحی شقاقی،پلاک 19،واحد8

کد پستی 1433634681

نشاسته

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه