تلفن اصلی:
+98 (41) 35558150
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل علیرضا یوسف یعقوبی
تلفن‌های دیگر 35558150
فکس 35558150
آدرس پستی

تبریز-خیابان رسالت-کوی برنجیان-بن بست دوستان-پلاک 78

فروش ملزومات بسته بندی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه