تلفن اصلی:
5138593003
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل امیر رمضانی
تلفن‌های دیگر 5138593003
فکس 5138593003
آدرس پستی

مشهد،خیابان گنبد سبز، بین آخوند خراسانی 25و27 ،پلاک 1263

کد پستی 9163865511

تولید وچاپ پلاستیک


شرکت‌های مشابه