تلفن اصلی:
2188918567
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمدرضا چشمه
تلفن‌های دیگر 2188918567
فکس 2188918567
آدرس پستی

خیابان کریمخان، خیابان حافظ، خیابان بامشاد، پلاک 2، واحد 1

پست الکترونیک [email protected]

کانون آگهی و تبلیغات

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه