تلفن اصلی:
+98 (11) 42272794
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل مهدی کاملی
تلفن‌های دیگر +98 (11) 42273900
تلفن کارخانه
آدرس کارخانه

خ صالحی مازندرانی

تولید کاغذ و مقوا، تولید مقوا برای لیوان کاغذی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه