تلفن اصلی:
2832222623
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل معظمی
تلفن‌های دیگر 2832222623
فکس 2832222623
آدرس پستی

قزوین،شهرک صنعتی،میدان قدس، خیابان زکریای رازی، حکمت دوم، جنب مهرام، مجتمع 2 پاکشو،

کد پستی 3431973994

شوینده و بهداشتی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه