تلفن اصلی:
+98 (41) 34329378 ~ 9
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر +98 (41) 34321650
آدرس پستی

تبریز ، شهرک صنعتی سلیمی سبز ارنگ پلیمر تبریز

پست الکترونیک [email protected]

تولید فیلم پی وی سی از 20 تا 80 میکرون و قابلیت شرینک پذیری عرضی تا 50 درصد و طولی تا 5 درصد. چاپ روتوگراور و برش و دوخت مرکزی


شرکت‌های مشابه