تلفن اصلی:
+98 (21) 56392287
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل مقیمی
تلفن‌های دیگر +98 (21) 56392043
آدرس پستی

جاده ساوه شهرک صنعتی نصیر اباد
فاز ۲ سرو ۲۶ پلاک ۱۰۹

پست الکترونیک [email protected]
وب سایت www.parsplasticanahita.ir
آدرس کارخانه

جاده ساوه شهرک صنعتی نصیر اباد

نایلون های عریض کشاورزی یووی از 1 متر تا 12 متر و شرینک استرچ فیلم حبابدار ضربه گیر


شرکت‌های مشابه