تلفن اصلی:
+98 (81) 38260266
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل نصرت اله طاقتی احسن
تلفن‌های دیگر +98 (81) 34586731 ~ 3
فکس +98 (81) 34586649
آدرس پستی

همدان،شهرک صنعتی بهاران، خیابان صنعت، خیابان نهم

وب سایت کلیک کنید
موبایل پاسخگو +98 (918) 3148188
تلفن کارخانه +98 (918) 3151437

خدمات چاپ و بسته بندی ، روزنامه همدان پیام


شرکت‌های مشابه