تلفن اصلی:
37769247
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل مجتبی محمودیان
تلفن‌های دیگر 37769247
فکس 37769247
آدرس پستی

قم-بلوار عمار یاسر کوچه 71 ساخنمان دی واحد9

کد پستی 3719147843

اتحادیه چاپخانه داران وصنوف وابسته

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه