تلفن اصلی:
---
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل بهرام شادفر
تلفن کارخانه 021-66366097-041 36306811
آدرس کارخانه

کیلومتر 24جاده تبریز-تهران

کمپرسور و تجهیزات جانبی هوای فشرده

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه