تلفن اصلی:
+98 (41) 36305011
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمد علی تبریزی
تلفن‌های دیگر 36305011
فکس 36305011
آدرس پستی

کیلو متر10جاده قدیم تهران-تبریز نرسیده به زیرگذر کندلو

چاپ افست 5رنگ و دورنگ.لترپرس.سلفون وجعبه چسبانی


شرکت‌های مشابه