تلفن اصلی:
22906990
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل افشین قزاقی
تلفن‌های دیگر 22906990
فکس 22906990
آدرس پستی

شریعتی ابتدای میر داماد نبش رودبار غربی پلاک 7 طبقه5 واحد10

پست الکترونیک [email protected]

لیبل

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه