تلفن اصلی:
55224422
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل مرتضی طالقانی
تلفن‌های دیگر 55224422
فکس 55224422
آدرس پستی

شهرک صنعتی شکوهیه میدان صنعت خیابان یاس پلاک 73و74

کد پستی 3738113436

مستریچ سفید ،مستریچ کربنات،مستریچ های افزودنی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه