تلفن اصلی:
88328065
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل سید حسن میر باقری
فکس 88328065
آدرس پستی

خیابان مطهری خیابان مفتح خیابان اصلی پور پلاک36 واحد1

کد پستی 1575833413
پست الکترونیک [email protected]
وب سایت www.anjomanpbci.ir

سازماندهی و بهبود امور واردات کاغذ و مقوا و فرآورده های سلولزی و ارائه کلیه خدمات صنفی ،حقوقی ،آموزشی و فنی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه