تلفن اصلی:
+98 (31) 33932163
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمد امساکی
تلفن‌های دیگر 33932163
فکس 33932163
آدرس پستی

اصفهان شهرک علمی تحقیقاتی

شخص پاسخگو .
موبایل پاسخگو .
ایمیل پاسخگو .

ساخت دستگاه های چاپ غیرتماسی و جت پرینترهای صنعتی یک رنگ و دو رنگ


شرکت‌های مشابه