تلفن اصلی:
+98 (31) 45837425
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل مسعود مجیدی
تلفن‌های دیگر 45837425
فکس 45837425
آدرس پستی

اصفهان منطقه صنعتی دولت اباد خیابان مهدیه پ13

کد پستی 8341666353

قوطی های فلزی و فانتزی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه