تلفن اصلی:
+98 (51) 34693292
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل امیر رضا مفیدی
تلفن‌های دیگر 34693292
فکس 34693292
آدرس پستی

مشهد ،شهرک صنعتی کاویان ،فاز2

کاغذ و ورق و کارتن


شرکت‌های مشابه