تلفن اصلی:
+98 (21) 44901564
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل حمید ربیعی
تلفن‌های دیگر +98 (912) 1933580
فکس +98 (21) 46883274
آدرس پستی

جاده مخصوص،کیلومتر11،خیابان 30،کوچه یکم،پ4

موبایل پاسخگو +98 (912) 1247230
آدرس کارخانه

تهران- شهر قدس- خیابان صنعت دوم- پلاک 5

تولید ظروف پت ،بطری پریفرم و درب

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه