تلفن اصلی:
+98 (21) 44275436
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل معصومه رجبی
تلفن‌های دیگر +98 (21) 44381049
فکس +98 (21) 44381053
آدرس پستی

اشرفی اصفهانی ،خیابان قموشی(نرسیده به پل همت ساختمان نیایش 69،پلاک 53،واحد1

پست الکترونیک [email protected]
موبایل پاسخگو +98 (932) 9473214

تولید و چاپ انواع لیبل

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه