تلفن اصلی:
56275030
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل مهرداد اسلامی
تلفن‌های دیگر 56275030
فکس 56275030
آدرس پستی

احمد آباد مستوفی،نرسیده به حسن آباد خالصه،کوچه شهید دستغیب

پست الکترونیک [email protected]

دستگاه و قالب پانچ آلومینیوم

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه