تلفن اصلی:
+98 (21) 36201025
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل علیرضا داورزنی
تلفن‌های دیگر +98 (21) 36201025
فکس +98 (21) 36201026
آدرس پستی

ورامین،خیر آباد ،خیابان زواره،کوچه کارگر سوم،سمت راست، پلاک 5

پست الکترونیک [email protected]

سازنده دستگاه های کارتن سازی و جعبه سازی و لب چسب


شرکت‌های مشابه