تلفن اصلی:
77348805
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل حسین نصیری
تلفن‌های دیگر 77348805
فکس 77348805
آدرس پستی

تهرانپارس،خیابان سازمان آب،پنجم شدایی شرقی،نبش ایرج شمالی،پ3

تولید ظروف پلاستیکی-و خدمات چاپ روی ظروف جهت بسته بندی و رنگ و چسب و روغن موتور


شرکت‌های مشابه