تلفن اصلی:
66971402
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمد دلیری
تلفن‌های دیگر 66971402
فکس 66971402
آدرس پستی

خیابان فلسطین،خیابان بزرگمهر،کوچه حکمت،پ1،طبقه6

انواع هوگرام و محصولات هولوگرافی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه