تلفن اصلی:
+98 (21) 5671 8630
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل داوود ساکت
تلفن‌های دیگر +98 (21) 5671 8819
آدرس پستی

احمد آباد مستوفی ، خیابان ولیعصر شمالی ، کوچه لاله های انقلاب اول ، پلاک 47

کلید واژه‌ها   

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه