تلفن اصلی:
33382004
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل امیرحسین رضایی
تلفن‌های دیگر 33382004
فکس 33382004
آدرس پستی

خیابان فداییان اسلام،خیابان شهید سر زعیم،پ18

تولید جعبه،باکس،سبد و سطل

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه