تلفن اصلی:
+98 (26) 36670793
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل علیرضا ملک محمدی
تلفن‌های دیگر 36670793
فکس 36670793
آدرس پستی

کرج شهرک صنعتی سیمین دشت،خیابان هفتم شرقی،پ89و84

طراحی و تولید مصنوعات پلاستیکی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه