تلفن اصلی:
33964090
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل شیرانی -یدالله پور
تلفن‌های دیگر 33964090 / 33946619
فکس 33964090 / 33946619
آدرس پستی

خیابان جمهوری،سعدی شمالی،کوچه نوشین پ6

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه