تلفن اصلی:
+98 (41) 34444324
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل علی نوروزی
تلفن‌های دیگر 34444324
فکس 34444324
آدرس پستی

تبریز،خیابان طالقانی،مجتمع پاسارگار،طبقه همکف

مهر،کلیشه،دستگاه،لوزم مربوط

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه