تلفن اصلی:
33953056
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل تقی زکی زاده
تلفن‌های دیگر 33953056
فکس 33953056
آدرس پستی

خیابان فردوسی جنوبی،نبش کوچه باربد،مجتمع تجاری سیما،طبق دوم،پ86 و65

ملزومات چاپ سیلک و چاپ پارچه

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه