تلفن اصلی:
+98 (35) 32553260
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل رضا مرآت
تلفن‌های دیگر 32553260
فکس 32553260
آدرس پستی

یزد،شهرک صنعتی مهریز،بلوار یاس،خیابان میخک،پ259

شرینک،اترچ،سلفون

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه