تلفن اصلی:
+98 (26) 45333133 ~ 41
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محسن سالاری
فکس +98 (26) 45333136
کد پستی 3334145514
موبایل پاسخگو +98 (912) 1945118
آدرس کارخانه

کرج - نظر آباد - شهرک صنعتی سپهر - کمربندی فردوس - ابتدای خسرو آباد - روبروی مدرسه

تولید ظرف یکبار مصرف

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه