تلفن اصلی:
88305308
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل امیر نافعی
تلفن‌های دیگر 88305308
فکس 88305308
آدرس پستی

چهاردانگه،بلوار فارسیان،خیابان رضاییفکوچه بهار پلاک10

لیبل های باطل شونده،خردشونده اسکرچ انواع پلمپ پلاستیکی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه