تلفن اصلی:
77618194
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمد امزاجردی
تلفن‌های دیگر 77618194
فکس 77618194
آدرس پستی

خیابان ظهیرالاسلام،بعد از خیابان مصباح،سمت چپ پاساژسجاد،زیرزمین واحد6

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه