تلفن اصلی:
+98 (51) 37679331
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل سارا پارسا صدر
تلفن‌های دیگر 37679331
فکس 37679331
آدرس پستی

مشهد بلوار خیام شمالی 70،ساختمان ستاره طاها

تولید کیسه های پلی پروپلین و پاکت های ّ ا پ پ

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه