تلفن اصلی:
43394
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل امین ویژه
تلفن‌های دیگر 43394
فکس 43394
آدرس پستی

میدان آرژانتین،خیابان خالد اسلامبولی،کوچه 9 پلاک24 واحد 1

تولید چاپ و بسته بندی لفاف های آومینیومی،لبنی،غذایی و دارویی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه