تلفن اصلی:
54695000
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل مهدی نجار دیسفانی
تلفن‌های دیگر 54695000 / 33282160
فکس 54695000 / 33282160
آدرس پستی

کیلومتر12 بزرگراه امام رضا،شهرک صنعتی خاوران،سایت درودگران،بلوط6،پ502

تولید انواع چسب های گرما نرم

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه