تلفن اصلی:
88326012
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل فاطمه شیری
تلفن‌های دیگر 88326012
فکس 88326012
آدرس پستی

خیابان سمیه،بین بهار و خاقانی،ساختمان پخش ایران،طبقه6 واحد1

چاپ و گرافیک

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه