تلفن اصلی:
+98 (21) 55571873
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر +98 (21) 55571975
فکس +98 (21) 55626832
آدرس پستی

تهران، خیام جنوبی، کوچه ترابی دلشاد، پلاک 20، واحد14

توزیع و پخش چسبهای هات ملت

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه