تلفن اصلی:
88880736
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر 88880736 / 88777252
فکس 88880736 / 88777252
آدرس پستی

خیابان ولیعصر،بالاتراز پارک ساعی کوچه شروان،شماره16

کد پستی 1434833481
تلفن کارخانه 026 37773292
آدرس کارخانه

شهرک صنعتی اشتهارد بلوار حافظ شرقی دشتستان5 شماره391 کد پستی 3188117918

تولید انواعئ بسته بندی های دارویی،بهداشتی،آشامیدنی ها

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه